เครื่องเจาะแบบตั้งโต๊ะ

  • เครื่องเจาะขนาดเล็กแบบปรับความเร็วได้

    เครื่องเจาะขนาดเล็กแบบปรับความเร็วได้

    เครื่องเจาะแบบตั้งโต๊ะเป็นเครื่องมือที่มีความแม่นยำซึ่งสามารถใช้งานได้หลากหลายด้วยสวิตช์นิรภัยแบบมีคีย์เพื่อป้องกันการสตาร์ทโดยไม่ได้ตั้งใจ มีความเร็ว 12 ระดับเพื่อรองรับวัสดุและความหนาที่หลากหลายโต๊ะทำงานเหล็กหล่อปรับความสูงได้และเอียงได้ถึง 45 องศาซ้ายและขวารั้วเหล็กปรับมาตราส่วนช่วยปรับแนว นำทาง และค้ำยันชิ้นงาน บล็อกหยุดสำหรับงานเจาะซ้ำ