แถบเลื่อนกำลัง

 • แถบเลื่อนกำลังของเครื่องกัด

  แถบเลื่อนกำลังของเครื่องกัด

  ให้คุณสลับเครื่องมือจากแกนหมุนของเครื่องกัดได้อย่างรวดเร็ว (ประมาณ 3 วินาที)
  สำหรับเครื่องกัดแบบบริดจ์พอร์ต
  ติดตั้งง่ายนำแถบเลื่อนที่มีอยู่กลับมาใช้ใหม่
  ทำงานบนอากาศร้านค้าเท่านั้นมันไม่ต้องใช้ไฟฟ้า
  ประกอบด้วยสวิตช์นิวแมติกและชุดกรองน้ำมันหล่อลื่นแบบธรรมดา (FRL)