ช่างเชื่อม TIG

  • เครื่องเชื่อม TIG อลูมิเนียม สแตนเลส ไฟฟ้า

    เครื่องเชื่อม TIG อลูมิเนียม สแตนเลส ไฟฟ้า

    เครื่องเชื่อม TIG อะลูมิเนียมสแตนเลสไฟฟ้านี้เป็นเครื่องเชื่อมชนิดหนึ่งที่ใช้เทคโนโลยีการเชื่อม TIG เพื่อเชื่อมสแตนเลสและอลูมิเนียมเป็นเครื่องเชื่อมขั้นสูงชนิดหนึ่งซึ่งมีข้อดีของอาร์คที่เสถียร คุณภาพการเชื่อมที่ดี เสียงต่ำ และประสิทธิภาพสูงเป็นเครื่องเชื่อมที่เหมาะสำหรับการเชื่อมสแตนเลสและอลูมิเนียม